Auteur: admin

Schouten. De brief die niemand mag lezen.

Onderstaande brief stond 25-10-2019 online op @Midvliet.nl. Net als enkele berichten (de afgelopen periode) op @Voorburgsdagblad werd dit bericht snel verwijderd. De link die Gemeente Belangen op Twitter plaatste bleek (helaas) dood te zijn.
Na simpel zoekwerk was de link gevonden.https://justpaste.it/3ts4f
Het bericht is verhelderend maar ook schokkend! Als één en ander waar blijkt te zijn dan zijn de spreekwoordelijke rapen gaar.

Alles wat er hieronder geschreven staat is een gekopieerd bericht. Geen enkel woord of zin is door @weerleidschendam aangepast of verwijderd
.

Ingezonden brief over Schouten Bouw

Gepubliceerd: 25 oktober 2019

“Wij willen wij u/jullie allen vragen om zeer kritisch te kijken naar het bouwbedrijf Schouten Bouw B.V. uit Leidschendam. Als onze vermoedens kloppen, dan betreft het een (omzet) (faillissement) fraude van enkele miljoenen met een diversiteit van verschillende betrokken media, (bouw) bedrijven, makelaars en lokale politici. Nogmaals het betreft hier vermoedens en geen feitelijke beschuldigingen.”
  
“Wie zijn wij:
Wij zijn een collectief van kopers en hebben allen ook een nieuwbouwwoning gekocht bij Schouten Bouw BV. Wij hebben ons verenigd en zijn van mening dat er totaal iets niet klopt aan dit bouwbedrijf of faillissement. Wij vermoeden dat Schouten Bouw in ieder geval de afgelopen maanden tijd heeft weten te rekken om zijn slecht lopende bv financieel leeg te halen voor het faillissement. Het tijd rekken heeft dhr. Chris Schouten gerealiseerd door kopers gerust te stellen met diverse berichten over investeerders, of andere financiële injecties. Inmiddels betreft het een probleem van 285 woningkopers (nieuwbouw), tientallen onderaannemers en onbetaald personeel. 

Op 4 oktober 2019 is surseance van betaling aangevraagd en op 9 oktober 2019 is het faillissement uitgesproken door de curator dhr. Mr. Tideman van Cees advocaten. Schouten Bouw verkoopt woningen in het duurdere segment (400k +). De persoonlijke maandelijkse gezamenlijke financiële schade voor de 285 gedupeerde kopers loopt op tot enkele honderdduizenden euro’s per maand. Denk hierbij aan huurkosten, OV kosten, benzine kosten en dan los van de persoonlijke factoren als kinderwensen die niet mogelijk zijn etc. etc. Kosten lopen per gezin op van 10K tot 40K per gedupeerd gezin. We hebben het hier over enorme bedragen die gedupeerde kwijt zijn door het handelen van Chris Schouten. 

Chris Schouten zet het leven van 285 kopers on-hold. Wij als kopers willen geen stemmingmakerij, zeker niet in deze fase van het faillissement, echter hebben wij geen andere keus dan een ieder in te lichten om een ander licht op dit bedrijf te laten schijnen.
 
Deze onderneming heeft een aantal verdacht makende bedrijfsmatige activiteiten gedaan. Alles wat aan documentatie aan jullie is verstuurd is openbaar te verkrijgen. Echter hebben wij geen toegang tot de financiële geldstromingen waardoor wij bepaalde zaken niet kunnen verifiëren. Tevens blijkt niemand zich druk te maken, of juist bewust rustig te houden. Printscreens van volgjewoning.nl zijn een afgeschermd web portaal voor kopers van een woning om de voortgang bij te houden en de communicatie met de aannemer te onderhouden.
 
Betrokken partijen zijn:
– Schouten Bouw BV
– Schouten & de Jong Ontwikkeling
– Gemeente Leidschendam-Voorburg
– Gemeente Den haag (project Zuijderduinen)
– Gemeente Pijnacker-Nootdorp (project Ackersoude Landrijk)
– Gemeente Rijswijk (project Eilandrijk)
– Gemeente Amstelveen (project den Hoven)
– Gemeente Maassluis (project Fair Lady)
– Spindler Installatietechniek (Robert Spindler)
– Reichman & Rommelaar makelaars (Gert Arie Mijdam)
– Mild Beheer B.V.
– Frisia Makelaars
– Olsthoorn Makelaars
– Rijswijks dagblad (journalist Bart Bakker) (investeerder Gert Arie Mijdam)
– Voorburgs dagblad (journalist Bart Bakker) (investeerder Gert Arie Mijdam)
 
Betrokken personen zijn:
– Dhr. Chris Schouten Schouten Bouw BV
– Dhr. Gert Arie Mijdam (Directeur Reichman & Rommelaar makelaardij)
– Dhr. Bart Bakker (Onderzoeksjournalist RWD & VBD)
– Familie Luiten – van der Valk
– Dhr. Rene Bogaarts (horeca tycoon Haaglanden (BIG horeca exploitatie)
– Dhr. Ger Kruger (Raadslid gemeente Rijswijk)
– Mevr. Heleen Mijdam wethouder grondzaken 2010-2014 Leidschendam/Voorburg 2015 Pijnacker-Noordorp.
 
SCHOUTEN BOUW B.V. AANKOOP PROCEDURE
Wij hebben halverwege 2017 het koopcontract bij de makelaar getekend. De opleverdatum van ons project bij verkoop was Q1 2019 (printscreen van makelaar website Frisia bijgevoegd).
Het project is in juli 2017 de verkoop in gegaan. In december 2017 kregen wij een persoonlijke brief vanuit Schouten dat wij konden passeren bij de notaris en dat de bouw ging starten in februari 2018. In februari 2018 was de eerste kopers avondbijeenkomst georganiseerd door Schouten over de voortgang van het project. 

Hier werd plotseling medegedeeld dat de oplever prognose met 6 maanden werd verschoven naar Q4 2018. Dit i.v.m. het bestellen van “verkeerde” heipalen. Echter, is hetzelfde verhaal ook gehouden bij de kopers van het project Landrijk te Pijnacker. Vermoedelijk probeert Schouten met de eerste termijn die hij vangt bij aanvang bouw, de gaten op te vullen van andere projecten (piramide constructie). Zo gaat dit elke keer als Schouten een project verkoopt.
 
SCHOUTEN BOUW B.V. (POGING) OMZETFRAUDE
Naar aanloop van het verlopen van de werkbare dagen op ons project (Eilandrijk) (oktober 2019) heeft Chris Schouten de volgende 3 opties aangeboden om de boete te verrekenen:
 
1. Verrekening met termijn, dus boete in mindering
2. De ontvangen credit nota van Schouten indienen bij de hypotheek vestrekker
3. Maandelijks de boeterente uitgekeerd krijgen door Schouten
 
Waar het omgaat is optie 2, dat hij de boete wil crediteren en via de hypotheekverstrekker wil spelen, is mogelijk een poging tot belastingfraude. Je verlaagt hiermee je omzet met het bedrag van de schadevergoeding. Daarmee ontwijk je ten onrechte omzetbelasting. De aanbieding heeft gestaan op volgjewoning.nl, het portaal voor kopers om de voortgang van de nieuwbouwwoning in te zien.
Echter heeft Schouten BV dit bericht (na surseance) aangepast en weggehaald (printscreens van het originele bericht en het gewijzigde bericht bijgevoegd). Kan het zijn dat de curator dit niet mocht zien? Een geldbedrag crediteren, zorgt dat het van je omzet af gaat terwijl het een schadevergoeding is die uit zijn omzet mee moet. De Belastingdienst betaalt dan 21% aan de boete mee. Dat zou wat dat betreft alleen al op ons project 20k per maand zijn. Daarmee ontwijk je ten onrechte omzetbelasting.
 
SCHOUTEN BOUW B.V. FAILLISSEMENTSFRAUDE
In juni 2019 heeft Schouten Bouw B.V. het volgende pand gekocht:
Veursestraat weg 280B 2265 CL Leidschendam
 
Met de aankoop was een bedrag gemoeid van ruim 3.5 miljoen euro. Van horen zeggen heeft Chris Schouten een privé lening gedaan bij familie (of vrienden) om tot aankoop over te kunnen gaan. Mogelijk heeft Chris Schouten de schuld terugbetaald met geld uit de bv (zakelijk). Los van het bovenstaande, hoe is het mogelijk dat er tot aankoop overgaan kan worden, als er geen geld is om daken, materialen, onderaannemers, en nu blijkt ook personeel te betalen. Dat het bovenstaande pand is aangekocht blijkt uit de kadaster lijst van de curator (bijgevoegd) met het vastgoed dat nu wordt aangeboden. Tevens is er met het bovenstaande pand een link naar een bv gevestigd op het Klaverblad 11 te Leidschendam/ Stompwijk. Op het Klaverblad 11 is een bv gevestigd genaamd MILD Beheer B.V.

Deze BV staat op naam van dhr. Luiten. Dhr. L. Luiten is mogelijk familie van Van der Valk en gelieerd aan het bedrijf luitenfood.com. Dit staaft ook het feit dat Chris Schouten omgaat in private kring met de familie Luiten-Van der Valk.FAMILIE VAN DER VALK
Er is 1 koper in het project Eilandrijk van het kavel bouwnummer 1 (Bloemparterre 24) (kadaster info bijgevoegd bestand 3)
Zij hebben aanzienlijk minder voor de grondprijs (E558,-) per m2 betaald dan andere kopers van het project (Ik heb zelf 760,- per m2 betaald). Waarschijnlijk niet verboden om een lagere m2 prijs aan te bieden, maar vreemd is het wel omdat aan te bieden in deze tijden. Zeker gezien het feit dat het in 2018 financieel ook al slecht ging met Schouten. Waarom heeft Schouten ruim 200 euro per M2 minder gerekend voor dit kavel/perceel.

REICHMAN & ROMMELAAR MAKELAARDIJ
Gert Arie Mijdam, heeft een onduidelijk rol. Wel is het bekend dat Gert Arie met kopers van diverse projecten heeft gebeld om vermoedelijk de angel eruit te halen. Afgelopen zomer was Schouten Bouw zeer veel (negatief) in het nieuws (AD, Cobouw, Omroep west en diverse andere lokale berichtgeving). N.a.v. deze media-aandacht is Gert Arie met bepaalde personen contact gaan zoeken met kopers die zeer actief waren op twitter, media etc, etc. Gert Arie heeft in sommige gevallen geen enkele binding met de kopers van bepaalde projecten, waarom zet hij zich zo ver hiervoor in?
Tevens is Gert Arie Mijdam, partner van Heleen Mijdam, investeerder/sponsor in het Voorburgs en Rijswijks Dagblad. Vandaar dat de berichtgeving omtrent Schouten Bouw in deze media geen realistisch beeld laat zien van de werkelijkheid.
  
VOORBURGSDAGBLAD & MEVR. MIJDAM
Mevr. Heleen Mijdam was wethouder grondzaken in Leidschendam-Voorburg in de periode 2010 t/m 2014, en moest vertrekken n.a.v. een motie van wantrouwen. Vervolgens is mevrouw Mijdam in 2015 aangenomen als manager grondzaken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Journalist Bart Bakker heeft zich hierin vastgebeten en een stuk geschreven op een lokale nieuwswebsite.

Anno juni 2019 zijn Bart Bakker en Gert Arie Mijdam beste vrienden, verboden, nee, vreemd, zeer zeker. Uit persoonlijk onderzoek blijkt dat Gert Arie Mijdam en Rene Bogaarts de grotere financiële sponsoren zijn van het Voorburg Dagblad en Rijswijks dagblad. Beide personen zijn intieme vrienden van Chris Schouten. Zeker gezien het feit dat Schouten Bouw huisbouwer uit Leidschendam was en ondanks vele miljoenen schulden toch projecten of grond gegunt kreeg vanuit Gemeente Voorburg Leidschendam. In 2015 gebeurd het zelfde met het project Landrijk.

SPINDLER INSTALLATIE TECHNIEK RENTENTIETECHNIEK
Op vrijdag 4 oktober 2019 is er surseance van betaling aangevraagd door Chris schouten. Op 3 oktober 2019 was Spindler begonnen met het uitvoeren van haar retentierecht. Vermoedelijk heeft Chris Schouten onderaannemer Spindler ingelicht dat er een surseance werd aangevraagd. Als Spindler een dag later was geweest, dan had de curator het eerste recht op kunnen eisen. Nu heeft Spindler het recht van eerste vordering. Het is zeer vreemd dat een dag voor de surseance, Spindler al haar materiaal weg heeft gehaald en begonnen is met haar uitvoer van het retentierecht. Spindler houdt nu in feite de kopers gegijzeld omdat de curator niet veel kan doen. Als (Chris Schouten) Schouten Bouw daadwerkelijk Spindler heeft ingelicht overeen mogelijke surseance/faillissement dan is dit een strafbaar feit en strafbaar gesteld in artikel 343 lid 3 Sr. “voor de intreding van het faillissement, indien dit is gevolgd, of tijdens het faillissement een van de schuldeisers van de rechtspersoon op enige wijze wederrechtelijk heeft bevoordeeld of bevoordeelt”.

ALARMBELLEN KOPERS
Vanaf de periode (enkele weken voor de bouwvakvakantie van 2019), kregen de kopers steeds meer argwaan over hoe Schouten zijn zaken regelde. Chris schouten hield bijeenkomsten en gaf dan iets positiefs, zodat de kopers weer rustig werden. Zo rekte Schouten al een aantal maanden tijd. Wanneer wist Schouten zelf dat het schip zinkende was? Wij hebben bij de gemeente aangeklopt, woningborg, media, Schouten zelf, en de rechtsbijstandsverzekeraar. De media geeft gehoor, maar kijkt niet naar de geldstromingen en lokale politieke banden die nauw met elkaar verweven zijn met Schouten Bouw. Heden, oktober 2019, is Schouten Bouw is inmiddels failliet, maar wekt bij zeer veel kopers het vermoeden dat Schouten de B.V. heeft leeggehaald voor dat hij omviel. Gezien de berichten, voornamelijk op social media, lees je dat zeer veel mensen/kopers, hetzelfde zeggen over fraude, maar elkaar niet kennen. Waar rook is, is vuur, echter hebben wij niet de middelen om uit te zoeken waar dat vuurtje is. Tevens is Schouten Bouw niet geheel onbekend daar zij deel uit hebben gemaakt van de grootschalige bouwfraude in 2001 (zie bijgevoegde schikking, bestand 2)
 
Als onze vermoedens waar zijn, dan is dit een (bouwfraude) schandaal dat zijn weerga niet kent. Lokale politiek is op dit moment ook zeer stil.
 
De vraag is, hoe kan een bouwer van dit formaat en met deze schulden, keer op keer projecten of projectgrond toegewezen krijgen ondanks de bijna 40 miljoen schuld. Bijgevoegd zijn screenshots van reacties op social media en internet over Schouten Bouw.
 
AANVULLENDE ZAKEN OMTRENT CHRIS SCHOUTEN EN/OF SCHOUTEN BOUW
Schouten liet mensen voor de show rondlopen op de bouwplaats, hij noemde dat symboolpolitiek (staat op geluidsopname). Tevens stonden er medewerkers die er wel waren (soms) te vissen (foto bijgevoegd).
 
Geen enkele afspraak nagekomen in de afgelopen jaar (alle afspraken staan op schrift en op opname). Hoe kan er opnieuw met Chris Schouten rondom de tafel worden gezeten en worden besproken of er kans is op een doorstart waarin Chris Schouten maar iets van betekenis heeft?
 
Schouten knipt projecten in 2en, verkoopt de grond met Schouten en de Jong BV, 100% marge op de grond, en het risico volle deel, zit in de BV die nu failliet is.
 
Chris Schouten heeft aangegeven tijdens de meeting van 5 september jl.  dat hij €700.000,- aankomend jaar heeft gereserveerd om boetes uit te keren voor alle projecten die uit de werkbare dagen liepen. Chris gaf hierbij aan dat 70 euro per week, per woning inderdaad veel geld is (wij hadden een discussie met Chris Schouten over de verstrekken werkbare dagen), wij hebben Chris Schouten hierop moeten corrigeren dat het niet op 70 euro per week ging per woning op ons project, maar 70 euro per dag per woning. Dus dat het boete bedrag voor Eilandrijk ongeveer op 60K per maand uit zou komen had Chris Schouten niet scherp op het netvlies. Vreemd dat een directeur deze bedragen niet scherp heeft. Maand later volgt het bericht dat er In surseance is aangevraagd door Schouten.
 
Schouten heeft gewerkt met vip lijsten omtrent gunningen van woningen. Bepaalde potentiele kopers kregen voorrang op bepaalde gewenste woningen bij inschrijving.
 
Schouten was tot het laatste moment bezig met nieuwbouwwoningen verkopen, vermoedelijk om nog snel de marge op de grond te pakken voor zijn goed lopende B.V. die de grondverkoop realiseerde: Schouten en de Jong ontwikkeling B.V.
 
Dan nog de ethische zaken waarbij wij onze vraagtekens hebben. Hij gaf aan geen geld te hebben zelfs niet om personeel of onderaannemers te betalen, echter hebben wij wel een film van meneer C. Schouten feestend op een boot in Monaco, dure etentjes in Nice en de rest van de Côte d’ azur (bijgevoegd bestand). Uiteraard is dit een privékwestie, maar als je bedrijf op omvallen staat, kopers dreigen op straat te worden gezet omdat ze de dubbele lasten niet meer kunnen opbrengen, dan kan jezelf niet te koop lopen met dure vakanties en een dure levensstijl.  
 
Gunning van Eilandrijk en financiële check is gedaan op basis van de voorlopige jaarcijfers 2013 zonder accountant verklaring?”

Breaking: Groep de Mos naar Leidschendam

Het zal u niet ontgaan zijn. Heel Leidschendam-Voorburg is van slag. Bij de cricket, de hockey en rugby velden hadden ze het er vorige week al over. Maar afgelopen weekend konden we op de voetbalvelden, restaurants en kroegen over niets anders praten dan Richard de Mos. De Held van Den Haag!! Een graag geziene gast waar veel inwoners van onze gemeente mee te doen hebben. Het kan dan ook niet anders dan dat Richard (ik hoef zijn achternaam niet te zeggen), bij de volgende verkiezingen de tweede lokale partij in de gemeente gaat worden. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat Ries (voor vrienden) zomaar de grootste gaat worden in de onze gemeente.

Volgende pagina »